Rejseforsikring


En god forsikring giver tryghed

Det gule sygesikringskort / det blå EU-sygesikringskort

Dit gule sundhedskort / sygesikringskort dækker fra 1. august 2014 ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Du anbefales derfor at bestille det blå EU-sygesikringskort (hos din kommune) og medbringe det på din rejse, hvis uheldet skulle være ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz.
Alle, der har et CPR-nr., bor i Danmark og er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, kan få et blåt sygesikringskort.
Medbringer du det blå EU-sygesikringskort på din rejse indenfor EU, Norge, Island, Lichtenstein (EØS) og Schweiz, så er du dækket på de samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i. Dvs. hvis der er egenbetaling for lægebehandling, så skal du selv betale den del. Behandlinger på private sygehuse og hos private læger er ikke dækket af det blå EU-sygesikringskort. Hjemtransport er heller ikke er dækket efter de nye regler.
Du kan som sagt bruge EU-sygesikringskort ved rejser til andre EU-lande og EØS-landene: Norge, Island og Liechtenstein. Rejser du til lande uden for Europa, er du ikke dækket via det blå EU-sygesikringskort.
EU-sygesikringskortet gælder ved: ferierejser, forretningsrejser, au pair-ophold og ulønnet praktik og studieophold.

Vi anbefaler rejseforsikring hos Gouda

Ferien kan hurtigt blive rigtig dyr, hvis ikke du har tegnet forsikring, og der opstår sygdom eller skade på din rejse – eller hvis det sker inden afrejse, og du er nødt til at aflyse din rejse.

Vi anbefaler derfor at du tjekker, om du er dækket af en rejse- og/eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende – og husk endelig, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen, så det er vigtigt at sikre, at en eventuel forsikring dækker lige præcis det, du skal på din ferie.

Har du brug for at tegne forsikring, kan du via nedenstående links købe forsikring hos Gouda, som er specialister i rejseforsikring og dermed tilbyder løsninger til forskellige typer rejser.

Afbestillingsforsikring

Med en Gouda Afbestillingsforsikring kan du få dine penge tilbage, hvis du er nødsaget til at aflyse din rejse pga. egen - eller rejseledsagers - sygdom eller tilskadekomst, eller samme hos din ikke-medrejsende nærmeste pårørende, eller i tilfælde af skilsmisse eller opsigelse fra arbejde, samt en række andre punkter. NB! Bemærk at forsikringen skal købes samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af depositum på rejsen.

NB! Afbestillingsdækning kan også vælges som et tillæg til Årsrejseforsikringen, se mere under ”Rejseforsikring”

Læs mere, beregn pris og køber forsikringen her: Gouda afbestillingsforsikring

Rejseforsikring

Hos Gouda har du mulighed for at vælge mellem to typer rejseforsikringer: en løbende årsrejseforsikring, der dækker rene ferierejser af op til 30 dages varighed pr. tur, eller en enkeltrejseforsikring, der dækker den ene rejse og kan benyttes ved såvel ferie- og erhvervsrejser, og som kan tegnes i op til 24 måneder. Ved begge typer forsikringer kan du desuden tilvælge en række supplerende dækninger.

Læs mere om Årsrejseforsikringer, Enkeltrejseforsikringer, Ungdomsrejseforsikringer, Seniorrejseforsikringer, beregn pris og køber forsikringer her: Gouda rejseforsikring